In een steeds veranderende wereld moeten Branche- en beroepsverenigingen op heel veel manieren op de informatiebehoefte van hun leden kunnen anticiperen. Ieder lid moet tegenwoordig altijd en overal toegang moet hebben tot zijn eigen informatie en de informatie van de organisatie. Factoto is de specialist in  online oplossingen voor (beroeps)verenigingen en voorziet in online samenwerking, communicatie en informatiedeling met de leden.

De ledenadministratie via de website  is de basis van de vereniging:  ledenmanagement, content- en document management,  websites, facturering,  ledenportaal en de financiële administratie kunnen worden verwerkt. Het ledenmanegement is op deze manier kosteneffectief en actueel.
Factoto kan uw secretariaat overnemen, volledig of in gedeelten.